Disclaimer

Zowel de inhoud van deze website (www.label27.nl), als de inhoud van alle andere publicaties van www.label27.nl, is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Daarentegen kan LABEL 27 geen garanties geven met betrekking tot het karakter, de incorrectheid of de inhoud van deze informatie.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website en andere uitingen van LABEL 27 op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door LABEL 27 wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. LABEL 27 accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door LABEL 27 worden gewijzigd of verwijderd.

Rechten
Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van LABEL 27. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LABEL 27.

LABEL 27 behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

LABEL 27, 2020